ELEMENTOS QUÍMICOS

Selecciona un elementoGrupo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Periodo
1 1
H
1.008
2
He
4.003
2 3
Li
6.94
4
Be
9.012
5
B
10.81
6
C
12.01
7
N
14.01
8
O
16.00
9
F
19.00
10
Ne
20.18
3 11
Na
22.99
12
Mg
24.31
13
Al
26.98
14
Si
28.09
15
P
30.97
16
S
32.06
17
Cl
35.45
18
Ar
39.95
4 19
K
39.10
20
Ca
40.08
21
Sc
44.96
22
Ti
47.88
23
V
50.94
24
Cr
52.00
25
Mn
54.94
26
Fe
55.85
27
Co
58.93
28
Ni
58.69
29
Cu
63.55
30
Zn
65.39
31
Ga
69.72
32
Ge
72.64
33
As
74.92
34
Se
78.96
35
Br
79.90
36
Kr
83.79
5 37
Rb
85.47
38
Sr
87.62
39
Y
88.92
40
Zr
91.22
41
Nb
92.91
42
Mo
95.96
43
Tc
(98)
44
Ru
101.1
45
Rh
102.9
46
Pd
106.4
47
Ag
107.9
48
Cd
112.4
49
In
114.8
50
Sn
118.7
51
Sb
121.8
52
Te
127.6
53
I
126.9
54
Xe
131.3
6 55
Cs
132.9
56
Ba
137.3
* 72
Hf
178.5
73
Ta
180.9
74
W
183.9
75
Re
186.2
76
Os
190.2
77
Ir
192.2
78
Pt
195.1
79
Au
197.0
80
Hg
200.5
81
Tl
204.38
82
Pb
207.2
83
Bi
209.0
84
Po
(209)
85
At
(210)
86
Rn
(222)
7 87
Fr
(223)
88
Ra
(226)
** 104
Rf
(265)
105
Db
(268)
106
Sg
(271)
107
Bh
(270)
108
Hs
(277)
109
Mt
(276)
110
Ds
(281)
111
Rg
(280)
112
Cn
(285)
113
Nh
(284)
114
Fl
(289)
115
Mc
(288)
116
Lv
(293)
117
Ts
(294)
118
Og
(294)

Lantánidos * 57
La
138.9
58
Ce
140.1
59
Pr
140.9
60
Nd
144.2
61
Pm
(145)
62
Sm
150.4
63
Eu
152.0
64
Gd
157.2
65
Tb
158.9
66
Dy
162.5
67
Ho
164.9
68
Er
167.3
69
Tm
168.9
70
Yb
173.0
71
Lu
175.0
Actínidos ** 89
Ac
(227)
90
Th
232
91
Pa
231
92
U
238
93
Np
(237)
94
Pu
(244)
95
Am
(243)
96
Cm
(247)
97
Bk
(247)
98
Cf
(251)
99
Es
(252)
100
Fm
(257)
101
Md
(258)
102
No
(259)
103
Lr
(262)

Metales alcalinos Lantánidos
Metales alcalinotérreos Actínidos
Metales de Transición No metales
Metales post-transición Halógenos
Metaloides Gases nobles


Momento lineal | La Luz | Cinemática | Gases | Geografía | Clima | Moléculas 3D | Formularios | Catálogo Educaplus © 1996-2024, www.educaplus.org