ELEMENTOS QUÍMICOS

Polonio
Po
84
posición  Historia
 Abundancia
 Estructura
 Propiedades
 Preparación
 Usos
 Isótopos

Isótopos
Z Nombre del Núclido Vida Media Spin Abundancia
(%)
Masa Atómica
(uma)
84 Polonio-206 8,8 dias 0 0,00 205,9805
84 Polonio-207 5,8 horas 5/2 0,00 207
84 Polonio-208 2,898 años 0 0,00 207,9813
84 Polonio-209 102 años 1/2 0,00 208,9824
84 Polonio-210 138,38 dias 0 0,00 209,9828
84 Polonio-211 0,516 segundos 9/2 0,00 210,9866
84 Polonio-212 0,298 microsegundos 0 0,00 211,9888
84 Polonio-213 4 microsegundos 9/2 0,00 212,9928
84 Polonio-214 163,7 microsegundos 0 0,00 213,9952
84 Polonio-215 1,78 milisegundos 9/2 0,00 214,9994
84 Polonio-216 0,145 segundos 0 0,00 216,0019
84 Polonio-218 3,1 minutos 0 0,00 218,009


Momento lineal | La Luz | Cinemática | Gases | Geografía | Clima | Moléculas 3D | Formularios | Catálogo Educaplus © 1996-2020, www.educaplus.org