ELEMENTOS QUÍMICOS

Oxígeno
O
8
posición  Historia
 Abundancia
 Estructura
 Propiedades
 Preparación
 Usos
 Isótopos

Isótopos
Z Nombre del Núclido Vida Media Spin Abundancia
(%)
Masa Atómica
(uma)
8 Oxígeno-15 122,2 segundos 1/2 0,00 15,0000
8 Oxígeno-16 Estable 0 99,76 15,9949
8 Oxígeno-17 Estable 5/2 0,04 16,9991
8 Oxígeno-18 Estable 0 0,2 17,9992


Momento lineal | La Luz | Cinemática | Gases | Geografía | Clima | Moléculas 3D | Formularios | Catálogo Educaplus © 1996-2024, www.educaplus.org