ELEMENTOS QUÍMICOS

Neón
Ne
10
posición  Historia
 Abundancia
 Estructura
 Propiedades
 Preparación
 Usos
 Isótopos

Isótopos
Z Nombre del Núclido Vida Media Spin Abundancia
(%)
Masa Atómica
(uma)
10 Neón-20 Estable 0 90,92 19,9924
10 Neón-21 Estable 3/2 0,26 20,9937
10 Neón-22 Estable 0 8,82 21,9915


Momento lineal | La Luz | Cinemática | Gases | Geografía | Clima | Moléculas 3D | Formularios | Catálogo Educaplus © 1996-2024, www.educaplus.org