ELEMENTOS QUÍMICOS

Yodo
I
53
posición  Historia
 Abundancia
 Estructura
 Propiedades
 Preparación
 Usos
 Isótopos

Isótopos
Z Nombre del Núclido Vida Media Spin Abundancia
(%)
Masa Atómica
(uma)
53 Yodo-122 3, 62 minutos 1 0,00 122
53 Yodo-123 13,2 horas 5/2 0,00 123
53 Yodo-124 4,18 dias 2 0,00 124
53 Yodo-125 60,1 dias 5/2 0,00 125
53 Yodo-126 13 dias 2 0,00 126
53 Yodo-127 Estable 5/2 100 126,9045
53 Yodo-128 25 minutos 1 0,00 128
53 Yodo-129 15,7 millones de años 7/2 0,00 129
53 Yodo-130 12,36 horas 5 0,00 130
53 Yodo-131 8,04dias 7/2 0,00 131
53 Yodo-132 2,28 horas 4 0,00 132
53 Yodo-133 20,8 horas 7/2 0,00 133
53 Yodo-134 52,6 minutos 4 0,00 134
53 Yodo-135 6,57 horas 7/2 0,00 135
53 Yodo-136 1,39 minutos 2 0,00 136


Momento lineal | La Luz | Cinemática | Gases | Geografía | Clima | Moléculas 3D | Formularios | Catálogo Educaplus © 1996-2024, www.educaplus.org