ELEMENTOS QUÍMICOS

Californio
Cf
98
posición  Historia
 Abundancia
 Estructura
 Propiedades
 Preparación
 Usos
 Isótopos

Isótopos
Z Nombre del Núclido Vida Media Spin Abundancia
(%)
Masa Atómica
(uma)
98 Californio-245 44 minutos 0 0,00 245,068
98 Californio-2461,49 dias 0 0,00246,0688
98 Californio-247 3,11 horas 7/2 0,00247
98 Californio-248 334 dias 00,00 248,0722
98 Californio-249351 años 9/2 0,00249,0748
98 Californio-250 13,1 años 00,00 250,0764
98 Californio-251 900 años 1/2 0,00251,0796
98 Californio-252 2,638 años 00,00 252,0816
98 Californio-253 17,8 dias 7/2 0,00 253
98 Californio-254 60,5 dias 0 0,00 254,0873


Momento lineal | La Luz | Cinemática | Gases | Geografía | Clima | Moléculas 3D | Formularios | Catálogo Educaplus © 1996-2020, www.educaplus.org