ELEMENTOS QUÍMICOS

Cloro
Cl
17
posición  Historia
 Abundancia
 Estructura
 Propiedades
 Preparación
 Usos
 Isótopos

Isótopos
Z Nombre del Núclido Vida Media Spin Abundancia
(%)
Masa Atómica
(uma)
17 Cloro-35 Estable 3/2 75,53 34,9689
17 Cloro-36 3.010.000 años 2 0,00 35,9797
17 Cloro-37 Estable 3/2 24,47 36,9659
17 Cloro-38 37,2 minutos 2 0,00 38


Momento lineal | La Luz | Cinemática | Gases | Geografía | Clima | Moléculas 3D | Formularios | Catálogo Educaplus © 1996-2016, www.educaplus.org